Гаранция

Гаранция

Гаранционна информация

Важно е да знаете, че гаранцията на производителя е валидна само за продукти, закупени в Европейския съюз. Ако искате да използвате гаранцията си, трябва да се свържете с вашия дистрибутор, който ще ви насочи в необходимите стъпки. Гаранцията покрива всички повреди, но не поддържа щета.