Гаранция

Гаранция

Гаранционна информация

Важно е да знаете, че гаранцията на производителя е валидна само за продукти, закупени в Европейския съюз. Ако искате да използвате гаранцията си, трябва да се свържете с вашия дистрибутор, който ще ви насочи в необходимите стъпки. Гаранцията покрива всички повреди, но не поддържа щета.

Разширена гаранция за гуми от серия F

Удължената гаранция за безкамерни пневматични гуми с допълнителния желеобразен слой от серия F* е приложима само за пробиви на оригинални гуми Segway-Ninebot, които са инсталирани от Segway-Ninebot или техните официални регистрирани партньори. Нормалното износване или всяка друга форма на повреди са изключени.

Удължената гаранция от 2 години започва от датата на закупуване, както е посочено във вашето доказателство за покупка, или от момента на активиране на продукта в приложението Segway-Ninebot. Тази оферта има ограничен период от време; покупката трябва да се извърши между 1 септември и 31 декември 2021 г. Тази разширена гаранция е приложима само за крайни потребители и може да бъде заявена чрез нашите оторизирани сервизни центрове, които могат да бъдат намерени на Segway.com

Моля, запазете разписката си за покупка като доказателство, за да се възползвате от гаранцията.

*С изключение на гумите на Ninebot KickScooter F25E, този модел предлага различни техники за гуми.