Препоръки за безопасност

Управлявайте Вашия Segway-Ninebot безопасно

Препоръки за безопасност

Прочетете инструцкиите за безопасно управление

Преди да започнете да управлявате Вашия Segway-Ninebot, моля прочетете внимателно приложените в комплекта инструкции за безопасно управление.

Използвайте апликацията Segway-Ninebot App

Използвайте апликацията Segway-Ninebot App

"Отворете App Store (iOS) или Google Play Store (Android) и потърсете за ""Ninebot"", за да изтеглите и инсталирате апликацията. Свържете Вашия смартфон със Segway чрез Bluetooth (Bluetooth 4.0 или следваща версия) и следвайте инструкциите, за да активирате Вашето превозно средство и да последвате процедурата по обучение за начинаещи.

За да се гарантира Вашата безопасност, превозното средство ще е с ограничена максималната скорост на движение, докато не преминете през ръководството за начинаещи. След това ще можете да премахнете ограничението на скоростта през апликацията."

По време на управление

По време на управление

1. Носете каска и други предпазни средства (наколенки, налакътници и др.), за да ограничите възможността от нараняване.

2. Уверете се, че вашият продукт е включен и правилно инсталиран. В допълнение, механизмът на клапата трябва да се заключи преди шофиране, ако е необходимо.

3. Отидете на широко, открито пространство и помолете приятел да Ви асистира за Вашето първо каране.

4. Пазете главата си, когато преминавате през врати.

5. Не управлявайте едновременно с друг човек върху превозното средство. Не носете дете, докато управлявате.

6. Допълнителна информация ще откриете в Ръководството за употреба и Инструкциите за безопасност.