Pегулации

Pегулации

Правила и регулации за каране на Segway-Ninebot продукти

Правилата и разпоредбите за каране на Segway-Ninebot продукти се различават за всяка страна, моля свържете се с вашия местен дилър/дистрибутор за повече информация относно текущата ситуация във вашата страна.

Ние Ви съветваме да следвате следните препоръки:

  • Винаги обръщайте внимание на заобикалящата Ви среда, докато карате
  • Употребата на каска и други предпазни средства не е задължителна, но е силно препоръчителна
  • При употреба за първи, следвайте инструкциите на ръководството за начинаещи, налично в приложението Segway-Ninebot, достъпно в App Store и Google Play

*Segway KickScooter GT2P може да се използва само на състезателни писти и/или частна собственост. Моля, спазвайте местните разпоредби